Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Mae Clwb Sierra yn cymeradwyo carthu amgylcheddol: y nod yw glanhau Afon Ashtabula llygredig

2 1999 Ionawr

ffynhonnell: Baltimore Sul

Mewn partneriaeth anarferol, mae amgylcheddwyr, llygryddion, bwrdeistrefi lleol ac Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn gweithio gyda'i gilydd i glirio'r gwn gwenwynig sy'n tagu Afon Ashtabula ger Llyn Erie.

Eu nod cyffredin yw dechrau carthu'r afon heb y blynyddoedd o achosion cyfreithiol ac astudiaethau sy'n nodweddiadol o lanhau a wnaed o dan gyfraith Superfund.

Mae haenau o fetelau trwm a PCBs sy'n achosi canser wedi halogi'r silt ar waelod yr afon.

Byddai carthu nid yn unig yn glanhau'r llygredd ond hefyd yn darparu ar gyfer mwy o draffig cychod ar sianel sy'n llifo i Lyn Erie yn Ashtabula, yng nghornel ogledd-ddwyreiniol Ohio.

“Nid mater amgylcheddol yn unig mohono. Mae’n fater economaidd difrifol iawn yn y sir hon, ”meddai John Mahan, cydlynydd Partneriaeth Afon Ashtabula, cyd-ymdrech amgylcheddwyr, rheoleiddwyr, llygryddion a bwrdeistrefi.

Gyrrwyd y gwahanol fuddiannau at ei gilydd gan brofiad Fields Brook, llednant i fyny'r afon gerllaw a roddwyd flynyddoedd yn ôl ar restr Superfund yr EPA o broblemau llygredd mwyaf dybryd y genedl.

Yn yr un modd â safleoedd Superfund eraill, mae treuliau wedi cynyddu ac mae'r gwaith glanhau gwirioneddol wedi'i ohirio. Roedd consensws bod yn rhaid cael ffordd well. Hyd yn hyn, mae'r bartneriaeth yn gweithio. Dim ond y cwymp hwn ychwanegodd y Gyngres iaith at fil gwariant yr EPA yn annog yr asiantaeth i beidio â rhoi mwy o orchmynion carthu.

Nid oedd yn orfodol, ond “mae’r duedd yn warthus,” meddai Emily Green, arbenigwr ar Great Lakes gyda swyddfa Midwest Sierra Club. “Os ydyn nhw'n ceisio ei wthio eto'r flwyddyn nesaf, fe fyddai wir yn cael effaith aruthrol ar y llynnoedd.”

Carthu yn aml yw'r opsiwn glanhau a ffefrir oherwydd ei fod yn barhaol ac yn atal llygredd rhag drifftio i lawr yr afon, meddai Green.

Ailargraffwyd o Baltimore Sun trwy'r Associated Press

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos