Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Contract Arwyddion Rhyngwladol Ellicott® Yn Fietnam ar gyfer 2 garthwr. Bydd yn rhaid i Gwmnïau'r UD Ymladd Am Gontractau Yn Fietnam

4 2000 Rhagfyr

ffynhonnell: ENR gan Sherie Winston

Er i ddau gwmni adeiladu o’r Unol Daleithiau lofnodi contractau yn ystod taith hanesyddol yr Arlywydd Clinton i Fietnam Tachwedd 17-20, nid oes disgwyl i’r llifddorau agor ar gyfer cwmnïau newydd yn yr Unol Daleithiau. Efallai y bydd y cwmnïau sydd eisoes wedi gwneud busnes yn bodoli.

Defnyddir carthu pen torrwr i adfer camlesi dyfrhau Dangosir uchod 1 o dreillwyr 2 4000HP a ddanfonwyd 4 flynyddoedd yn ôl gan Ellicott® International i Fietnam

“Er mwyn bod yn llwyddiannus yn Fietnam mae angen llawer o amynedd, cefnogaeth weithredol gan eich llywodraeth, cynrychiolydd o Fietnam sy'n deall y ffyrdd gorllewinol a lleol o wneud busnes ac ychydig o lwc,” meddai Ellicott® Cynrychiolydd Rhyngwladol.

Ellicott® Mae International wedi dylunio ac adeiladu carthu ers dros 100 mlynedd ac mae ganddo hanes hir o gyflenwi offer carthu i Fietnam. Yn ystod ymweliad Clinton, llofnododd y cwmni ddau gontract gyda'r Weinyddiaeth Drafnidiaeth ar gyfer dau garthiad torbwynt, darnau sbâr a hyfforddiant. Mae'r contractau cyfun yn werth $ 3 miliwn. Prynwyd y carthu gan ddwy uned weithredol o Vietnam Waterway Construction Co., Vinawaco, cwmni carthu ac adeiladu'r llywodraeth o dan awdurdodaeth y weinidogaeth drafnidiaeth.

Y ddau “DRAGON®Defnyddir carthion (Cyfres 1170, 14 modfedd [355 mm]) i ddechrau i ailadeiladu rhwydweithiau dyfrhau yn Delta Afon Mekong a ddinistriwyd gan lifogydd diweddar. Mae'r contractau'n darparu ar gyfer trosglwyddo technoleg i Fietnam fel y gellir cwblhau'r carthion yno o dan awdurdodaeth y Weinyddiaeth Drafnidiaeth a'u danfon i Vinawaco yn gynnar yn 2001. Ellicott® Rhyngwladol sy'n darparu'r holl beiriannau.

Atgyfnerthodd ymweliad Clinton y potensial am berthynas economaidd gryfach rhwng y ddwy wlad yn deillio o’u cytundeb masnach dwyochrog ar Orffennaf 13. Ond nid cwmnïau'r UD yw'r unig rai sy'n chwilio am ddarn o'r pastai. Gyda llawer o'r buddsoddiad yn Fietnam wedi'i ariannu gan Fanc y Byd a Banc Datblygu Asiaidd, mae gan y gystadleuaeth am waith flas rhyngwladol.

“Mae’r Fietnamiaid yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth dechnegol rydyn ni’n ei darparu,” meddai Fred Berger, is-lywydd gyda Louis Berger Group Inc., East Orange, NJ ond nid yw hynny’n golygu y bydd cyfran llew o’r gwaith yn mynd i’r Unol Daleithiau Berger yn dadlau y bydd y mae'r gystadleuaeth o wledydd eraill eisoes yn stiff. “Mae’r Japaneaid yn cystadlu’n hynod ymosodol,” noda.

Enillodd y Berger Group a Stanley Consultants Inc., Muscatine, Iowa, ynghyd â Transport Engineering Design Corp. o Fietnam, gontract y mis diwethaf i ddarparu gwasanaethau goruchwylio dylunio ac adeiladu manwl ar gyfer Coridor Trafnidiaeth Dwyrain Fietnam a ariennir gan Fanc Datblygu Asiaidd yn nhalaith Quang Tri. . Mae Berger hefyd yn gweithio gyda gweinyddiaeth Priffyrdd Ffederal yr Unol Daleithiau ar ymdrech a ariennir gan Fanc y Byd i wella seilwaith o amgylch Hanoi. Mae'r prosiect parhaus, sy'n targedu tua 17 o safleoedd o amgylch y ddinas, yn cynnwys uwchraddio cyfnewidfeydd priffyrdd a gwaith ffordd. -end-

Ailargraffu o ENR

Dechreuwch Eich Prosiect Cynnal a Chadw Llynnoedd Gyda Ellicott

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos