Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Gwaith Carthu Gwinllan Haven wedi'i gwblhau

20 Chwefror 2014

ffynhonnell: Gazette Vineyard

Ar ôl sawl mis o oedi, mae dau brosiect carthu yn Tisbury bron wedi'u cwblhau.
Dywedodd cadeirydd pwyllgor Dredge, Nevin Sayre, ddydd Mercher bod gwaith wrth y fynedfa i Lyn Tashmoo ac wrth y fynedfa orllewinol i harbwr Vineyard Haven wedi'i lapio yn gynharach y mis hwn.

“Rydyn ni'n eithaf hapus gyda'r canlyniadau,” meddai Mr Sayre. Dywedodd fod tywod wedi'i osod ar y traeth cyhoeddus yn Tashmoo yn ogystal â'r traethau cyhoeddus yn Grove a Avenue ac Owen Little Way.

“Unwaith eto mae gennym draeth,” meddai Mr Sayre. “Mae'r ardal gyfan ar hyd rhodfa Grove yn brydferth ar gyfer cerdded nawr. Rwyf eisoes wedi gweld pobl yn cerdded ac yn sgïo traws gwlad, na allech yn gorfforol eu gwneud o'r blaen. "
Cymeradwywyd y prosiectau carthu yng nghyfarfod blynyddol y dref ym mis Ebrill y llynedd, o dan erthygl fenthyca $ 500,000. Mae Llyn Tashmoo fel arfer yn cael ei garthu bob yn ail flwyddyn. Y tro diwethaf y carthwyd y fynedfa orllewinol i'r harbwr ym 1997.

Roedd y gwaith i fod i ddechrau ddiwedd mis Mai ond cafodd ei ohirio ar ôl i'r offer oedd yn eiddo i'r contractwr Barnstable Dredge dorri. Ar ôl tymor yr haf, meddai Mr Sayre, yna gwthiwyd y gwaith yn ôl “mor hwyr â phosib felly mae ganddo’r budd mwyaf ar gyfer yr haf nesaf.”

Dechreuodd y gwaith yn Tashmoo ym mis Rhagfyr. Dilynodd carthu’r harbwr ar ei sodlau a chymryd tua thair wythnos.
Dywedodd Mr Sayre nad oedd wedi derbyn bil eto gan Barnstable Dredge ac nad oedd yn gwybod faint o dywod oedd wedi'i dynnu. Dywedodd ei fod yn disgwyl i'r prosiectau fod yn unol â'r gyllideb, a bod y dref wedi arbed costau sefydlu trwy wneud y Tashmoo a charthu harbwr gefn wrth gefn.

“Does dim arwydd y bydd unrhyw bethau annisgwyl,” meddai Mr Sayre

Dechreuwch Eich Prosiect Carthu Llyn gydag Ellicott

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos