Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625 0808- 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Pwysigrwydd Gweithredwyr Carthu Hyfforddi

Pwysigrwydd Gweithredwyr Carthu Hyfforddi

Ysgrifennwyd gan Andres Borasino, Rheolwr Gwerthu Rhyngwladol.

Mae carthu yn beiriannau drud a ddefnyddir at ddibenion tynnu deunydd gwerthfawr a pherfformio gwahanol fathau o brosiectau pwysig. Rhai o'r cymwysiadau mwyaf cyffredin yw carthu tywod, mwyngloddio a threillio llywio. Mae contractwyr carthu yn buddsoddi symiau enfawr o gyfalaf yn eu gweithrediad carthu felly mae'n hanfodol sicrhau'r gweithrediad mwyaf posibl.

[soliloquy id = ”112 ″] Mae Ellicott wedi cael y pleser o gwrdd â llawer o weithredwyr carthu cymwys iawn yn y maes. Mae gweithredwr carthu effeithiol yn canolbwyntio nid yn unig ar wneud y mwyaf o gynhyrchu, ond hefyd ar weithredu a chynnal a chadw'r carthu a'r offer cysylltiedig yn iawn. Mae'r rhain i gyd yn agweddau angenrheidiol wrth gyflawni nodau prosiect. Mae galluoedd y gweithredwr carthu yr un mor bwysig â galluoedd y carthu ei hun.

Y newyddion da yw'r buddsoddiad sy'n ofynnol er mwyn gwella sgiliau gweithredwr yn fach iawn o'i gymharu â buddsoddiad cyffredinol y prosiect. Mae buddsoddi mewn hyfforddiant gweithredwyr yn esgor ar ganlyniadau yn weddol gyflym ac mae'r canlyniadau'n ymestyn y tu hwnt i un prosiect. Bydd gweithredwr carthu effeithiol yn cyfrannu at gyrraedd nodau prosiect yn ogystal ag ymestyn oes weithredol a chynnal gwerth peiriannau carthu. Mae hyfforddiant yn hanfodol i weithredwyr newydd yn ogystal â gweithredwyr profiadol sy'n delio â chyflyrau carthu newydd a / neu wahanol. Mae hyfforddiant ar weithrediadau carthu hefyd yn bwysig i oruchwylwyr a rheolwyr prosiect sydd angen bod â dealltwriaeth gynhwysfawr o'r amodau sy'n effeithio ar y gweithrediad carthu. Os bydd yr holl weithwyr perthnasol yn derbyn hyfforddiant priodol, bydd llai o broblemau ac felly llai o waith cynnal a chadw heb ei drefnu yn ystod y llawdriniaeth. Trwy wella cynhyrchiant a lleihau amser segur, bydd y gweithredwr yn gallu sicrhau'r cynhyrchiad mwyaf. Yn ogystal, bydd hyfforddiant yn helpu i sicrhau bod y carthu yn cael ei weithredu'n ddiogel.

Dylai gwneuthurwr carthu dibynadwy allu darparu'r math hwn o gefnogaeth i'w gwsmeriaid. Yn Ellicott rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi efelychydd carthu a chefnogaeth ac ymgynghori maes parhaus ledled y byd. Rydym wir yn credu mewn adeiladu perthnasoedd tymor hir gyda'n cwsmeriaid, a chredwn fod hyn yn cael ei gyflawni trwy sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cyrraedd eu nodau gyda'n hoffer.

 

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos