Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625 0808- 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Mae dau dreilliwr Ellicott yn gweithio i adfer lloches bywyd gwyllt cenedlaethol

DELAWARE, UDA - Mae dau garthfa Ellicott 460SL yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd mewn prosiect adfer cors llanw mawr yn Lloches Bywyd Gwyllt Cenedlaethol Prime Hook yn Delaware. Dyma un o'r prosiectau adfer cors mwyaf erioed yn nwyrain yr UD. Bydd y prosiect yn adfer ecosystem traeth cors / rhwystr llanwol sydd wedi'i ddifrodi'n fawr ac sy'n gorchuddio tua 4,000 erw (1618.7 ha) o fewn yr hen system cronni dŵr croyw ar y lloches. Mae'r adferiad gwlyptir arfordirol hwn yn gwella gallu'r corsydd lloches i wrthsefyll stormydd yn y dyfodol a chodiad yn lefel y môr ac yn gwella cynefin i adar mudol a bywyd gwyllt arall.


Un o'r ddau garthu Ellicott 460SL ar waith

Mae AMEC a'u hisgontractwr morol, Dredge America, wedi cael llwyddiant mawr ers i'r gwaith adfer ddechrau Mis Mehefin. Mae pob carthu yn gweithredu 10 awr y dydd, chwe diwrnod yr wythnos. “Rydyn ni’n hapus gyda’r carthu ac yn gwerthfawrogi cefnogaeth Ellicott nid yn unig gyda’r prosiect hwn ond gyda phob un o brosiectau Dredge America ar draws yr UD”, meddai Sam Robinson, Peiriannydd Prosiect Dredge America.

Maent eisoes wedi carthu mwy na 1.5 milltiroedd (2.4 km) o sianeli llanw ac yn bwriadu carthu cyfanswm milltiroedd 30 (48.3 km) o'r sianel erbyn yr haf nesaf.

carthu-americaJason Collene Dredge America wrth ymyl carthu Ellicott 460SL

Bydd cam cyntaf y prosiect yn canolbwyntio'n bennaf ar ddraenio'r gors a gwella cylchrediad y llanw. Byddant yn dechrau pwmpio tywod ar y draethlin i gau'r toriadau a chreu platfform cors cefn-rwystr. Mae gordyfiant phragmites, rhywogaeth ymledol o laswellt lluosflwydd, wedi arwain at leihad yn yr ardal wlyptir. Bydd sefydlu llif dŵr halen cyson yn helpu i ddileu'r phragmites. Bydd yr adferiad hwn o gylchrediad cynefin a dŵr llanw naturiol yn galluogi llystyfiant morfa heli i ddychwelyd a ffynnu, gan wella gwytnwch gwlyptiroedd lloches yn erbyn stormydd yn y dyfodol a chodiad yn lefel y môr, a darparu cynefin gwerthfawr i adar a bywyd gwyllt arall.

 prif-bachyn-bywyd gwyllt-llochesLloches Bywyd Gwyllt Cenedlaethol Prime Hook

Gallwch weld y carthion ar waith ar sianel YouTube Ellicott. Mae Lloches Bywyd Gwyllt Cenedlaethol Prime Hook hefyd yn postio diweddariadau ar eu Facebook, felly gwiriwch hynny hefyd!

Manylebau - Carthu Draig Swing 460SL

Diamedr Rhyddhau: 10 ″ (245 mm)

Max. Dyfnder Cloddio: 20 ′ (6.1 m)

Pŵer Cyfanswm: 440 HP (330 kW)

Pwer Pwmp: 320 HP (240 kW)

Pwer Torri: 40 HP (30 kW)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ms Robin Manning, Gweinyddwr Gwerthu.

E-bost: rmanning@ceedge.com

Ph: (410) 545-0232

 

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos