Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Ellicott Swinging Dragon Busy yn Indiana

Mae Superior Dredging o Illinois wedi cyhoeddi bod eu prosiectau carthu Fall 2017 ar Lyn Jimmerson, Indiana, ar y gweill.

Dechreuodd y gwaith, a gynhaliwyd gan eu carthu newydd sbon Ellicott Swinging Dragon® “JENNY-KAY”, ar Safle 1 ger yr argae ar West Bachelor Road yr wythnos diwethaf. Bydd yn parhau â'i waith ar y sianel tuag at y dwyrain. Disgwylir i'r ardal hon gymryd 3 wythnos i'w chwblhau.

O'r fan honno, bydd gwaith yn symud i lawr i ben deheuol y llyn ar gyfer tri phrosiect ar wahân. Y nesaf i fyny, fydd y sianel sydd bron â siltio ar hyd Lane 101D y cyfeirir ati fel Safle 8. O'r fan honno, bydd y sianel Site 7 sy'n wynebu ardal Jimmerson Bluffs ar hyd Lane 205AA yn cael ei hadfer.

Bydd y prosiect olaf yn adfer yr ardal o flaen israniad Hilltop Park.

Gyda dros 25,000 llathen ciwbig o waddod i'w symud yn yr 4 gwahanol leoliadau ar y llyn. Disgwylir i'r gwaith bara rhwng chwech a saith wythnos a bydd yn parhau bob dydd nes ei fod wedi'i gwblhau.

Gwnaethpwyd y prosiectau Safle 1 a 7 yn bosibl trwy arian mwyafrif trwy DNR Indiana a'u rhaglen Gwella Llynnoedd ac Afon (LARE), ynghyd â chyfraniad o 20% gan Gymdeithas Llyn Jimmerson.

Mae prosiectau Site 8 a Hilltop Park yn cael eu hariannu'n breifat gan eu priod grwpiau o berchnogion tai.

ffynhonnell: CarthuToday

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos