Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Yr hyn y mae'n ei gymryd i adeiladu carthu wedi'i addasu

Yn 2017, cysylltodd cwsmer petrocemegol ag Ellicott Dredges ynghylch adeiladu carthu Bucketwheel trydan wedi'i addasu. Roedd yn rhaid dylunio'r carthu wedi'i deilwra i wrthsefyll amodau tebyg i anialwch. Dewisodd y cwsmer Ellicott Dredges yn seiliedig ar brofiad ac enw da Ellicott am ddylunio ac adeiladu carthion i weithio mewn amgylcheddau anodd a heriol.

Darganfod yr Datrysiad i Broblem Heriol

Yr her fwyaf arwyddocaol a oedd yn wynebu'r tîm o Ellicott oedd y gallu i gludo carthu pwys 1MM (453,592.3 kg) hanner ffordd ledled y byd. Yn ystod camau cyntaf y prosiect, cychwynnodd tîm o is-adran Prosiectau Mawr Ellicott ar waith a darganfod ateb i'r broblem. Diolch i rywfaint o feddwl yn greadigol, fe wnaethant benderfynu dylunio ac adeiladu carthu a oedd yn gallu cael ei ddadosod, ei gludo'n hawdd dros y ffordd a'r môr, a'i ailymuno ar safle prosiect y cwsmer.

Beth sy'n Gwneud y Carthu Customized hwn yn Wahanol?

Mae'r carthu wedi'i addasu newydd wedi'i gyfarparu ag injan torrwr 94 600HP, Cloddwr Deuol Olwyn patent (DWE) Ellicott. Mewn gwirionedd, mae gan beiriant carthu model DWE 94 traddodiadol beiriant torri 150HP. Fodd bynnag, mae'r carthu penodol hwn yn cynhyrchu pedair gwaith y pŵer.

Bydd y carthu yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser mewn pwll halen yn pwmpio halen a heli. Mae'n bwysig sylweddoli bod yr ychydig droedfeddi cyntaf o ddŵr yn cynnwys tywod yn bennaf. Mae'r rhan hon o'r broses yn hawdd ei rheoli. Fodd bynnag, o dan y tywod mae blaendal o fwyn halite sy'n cynnwys bron i 90% o halen pur. Mewn gwirionedd, mae'r mwyn yn galed ac yn gofyn am fwy o bŵer o garthu sy'n dod â chloddwr olwyn ddeuol. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl parhau i bwmpio halen a heli.

Oherwydd natur y gwaith sy'n gysylltiedig â'r offer ar fwrdd y carthu, mae'n addas ar gyfer amgylchedd cyrydol iawn. Ymhlith yr eitemau dewisol sydd wedi'u gosod ar y carthu mae:

  • Anodau bollt-ar-sinc y gellir eu newid allan o'r dec.
  • Rheiddiaduron sy'n oeri hylif hydrolig.
  • Pibellau a chaewyr di-staen.

Camau Terfynol y Prosiect

Ar ôl treulio sawl mis yn cydosod y carthu Bucketwheel trydan wedi'i addasu ac yn cael ei brofi, mae'r tîm o Ellicott Dredges yn falch o gyhoeddi bod camau olaf yr adeiladu bellach wedi'u cwblhau.

Ym mis Mai, cwblhaodd criw o Ellicott Dredges ddadosod y carthu. Cafodd amryw o adrannau a chydrannau carthu eu cludo â thorri'r bwn a'u crafu mewn cynwysyddion ac yna eu rhoi ar long a oedd yn hwylio i'w danfon o Borthladd Baltimore. Yn ogystal, bydd tîm Ellicott o beirianwyr gwasanaeth maes profiadol ar gael ar y safle i gynorthwyo'r cwsmer i ymgynnull y carthu a hyfforddi eu criw.

 

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos