Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625 0808- 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Ffyrdd Bach Gwybod i Faethu Arfordir

Mae Ponce de Leon Inlet, FL– Criwiau wedi cael caniatâd gan y Corfflu Byddin yr Unol Daleithiau o Beirianwyr y Fyddin (USACE) i ddechrau carthu ar Gilfach Ponce de Leon. Dylai hyn ei gwneud yn fwy diogel i bysgotwyr lywio. Yn ogystal, bydd y carthu yn cynnig maeth ychwanegol i'r traeth ar gyfer yr arfordir cyfagos. Nid yw’r Gilfach ei hun wedi cael ei chynnal i’r graddau hyn mewn dros ddeng mlynedd yn ôl swyddogion y Corfflu.

Mae'r rhai sy'n gweithio ar y prosiect eisoes wedi dechrau cam symud y prosiect carthu hydrolig wyth mis o hyd. Mewn gwirionedd, mae disgwyl i aelodau'r criw sy'n gweithio ar y prosiect dynnu bron i 38,000 tr² (3,530 m²) o dywod a malurion. Dylai'r carthu gynyddu dyfnder y dŵr i bron i 12 tr (3.65 m). Mae'r USACE yn ariannu'r contract ac wedi dyfarnu'r contract i Cavache (Corfforedig) o Pompano Beach.

Beth sydd mewn carthu
Y tîm o Cavache Inc., (yn eiddo i ac yn cael ei weithredu gan Mr. Adam Adache a Mr. Anthony Cavo), mae ganddo dros 100 mlynedd o brofiad carthu hydrolig cyfun. Maent wedi gweithio o'r blaen ar brosiectau tebyg fel prosiect Ardal Mewndirol Florida. Bydd y tîm o Cavache yn defnyddio Carthu “Dragon” Ellicott 1170 a elwir y “Maya Caelyn” i gwblhau’r prosiect.

Mae'r carthu pen torrwr cludadwy yn garthu maint canolig sydd wedi'i gynllunio i berfformio'n eithriadol o dda mewn amodau nodweddiadol a brofir yng nghilfachau'r Iwerydd, a sianeli mynediad o'r Môr i ddyfrffyrdd arfordirol mewnol.

Manylion Prosiect Ponce de Leon
“Yr hyn sy’n wirioneddol unigryw am y prosiect penodol hwn yw bod hwn yn brosiect lleoli gwaredu ar y môr sy’n gofyn am bwmpio deunydd ar y môr. Mae’r pellteroedd pwmpio yn weddol hir, ac mae ein tîm yn defnyddio sawl hwb i gwblhau’r prosiect, ”nododd Anthony Cavo, Prif Berchennog Cavache.

Achosodd malurion a thywod a gronnodd yn ystod Corwyntoedd Irma a Matthew ysgwyd ymosodol. Hefyd, bydd y deunyddiau a achosir gan yr heigio yn cael eu pwmpio o Gilfach Ponce de Leon. Yna bydd y deunyddiau'n cael eu cludo i leoliad cyfagos a'u defnyddio i helpu i faethu traethau ardal. Unwaith y bydd y broses garthu wedi'i chwblhau, bydd llif y dŵr yn gwella'n sylweddol yn y rhanbarth cyfagos. Dylai carthu'r gilfach gryfhau'r draethlin yn ystod stormydd dilynol gan ei gwneud hi'n syml i gychod symud o gwmpas y gilfach.

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos