Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625 0808- 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com
Rheoli Llifogydd

370 Carthu'r Ddraig i Ddechrau Gweithio ar Brosiect Tir Swamp

Bopa, Benin: Logisteg a Chymorth SA, dyfarnwyd contract tendro i gontractwr carthu o Cotonou, Benin, gan Weinyddiaeth yr Amgylchedd Byw a Datblygu Cynaliadwy i helpu i reoli llifogydd tymhorol yn y rhanbarth.

Mae bron i draean o'r boblogaeth yng Ngorllewin Affrica yn byw mewn cymunedau sy'n agored i effeithiau datblygiad arfordirol gwael a newid yn yr hinsawdd mewn rhanbarthau lle mae erydiad arfordirol a llifogydd yn amlwg. Yn 2018, gadawyd mwy na 100,000 o bobl yn ddigartref, a lladdwyd 43 o bobl o ganlyniad i a llifogydd enfawr yn Cotonou, Benin.

Ym mis Tachwedd 2019, llifogyddodd cors y tu allan i Bopa, llifogydd Benin sawl gwaith o ganlyniad i lawiad trwm. Mae'r llifogydd wedi bygwth dinistrio cartrefi mewn cymuned leol gyfagos. Bydd y criwiau'n defnyddio Ellicott 370 Ddraig® Carthu i dynnu dros 150,000 llath giwbig o falurion o'r gors a defnyddio'r deunydd a garthwyd i ffurfio ardoll i amddiffyn y cartrefi i'w hatal rhag golchi i ffwrdd.

Ariennir y prosiect cynnal a chadw arfordirol hwn gan Fanc y Byd trwy Raglen Buddsoddi Gwydnwch WACA a'i nod yw cryfhau gwytnwch mewn cymunedau fel Bopa. Mae Rhaglen Buddsoddi Gwydnwch WACA yn cefnogi ymdrechion gwledydd i wella rheolaeth ar eu hadnoddau arfordirol a rennir a lleihau'r risgiau naturiol a wnaed gan ddyn sy'n effeithio ar gymunedau arfordirol yng ngwledydd Gorllewin Affrica fel Benin, Togo, Senegal, Sao Tome, Mauritania, ac Principe.

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos