Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625 0808- 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com
Cyfres Ellicott 670 Dragon® Dredge

Carthu wedi'i gwblhau yn Harbwr Accabonac

An Ellicott® 670 Ddraig ei ddefnyddio'n ddiweddar i gwblhau prosiect carthu Harbwr Accabonac yn East Hampton, Efrog Newydd.

Prynwyd y carthu gan Suffolk County ar gyfer carthu mewnfa, ac fe'i defnyddiwyd i glirio tafod o draeth a oedd wedi culhau cilfach ger Louise Point. Dywedodd Ymddiriedolwyr Tref East Hampton fod gormod o ddeunydd yn ei gwneud hi'n anodd i gychod lywio'r gilfach, a bod dynion bae lleol wedi dod â nhw i'w sylw.

Mae Cyfres Ellicott® 670 yn a carthu sugno torrwr pen cludadwy gellir cludo a chydosod yn hawdd ar y safle heb fawr o ymdrech. Mae'r carthu amlbwrpas hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw berchennog neu weithredwr carthu sydd am brynu llong sy'n syml i'w defnyddio. Defnyddir y 670 yn nodweddiadol ar gyfer prosiectau mordwyo maint canolig mewn lleoliadau fel bach porthladdoedd, afonydd, a phrosiectau carthu dyfrffordd fewndirol.

Cloddiwyd yr ardal i ymddiriedolwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond dim ond datrysiad dros dro oedd y gwaith yn ei gynnig.

“Dim ond Cymorth Band ar broblem go iawn oedd (y cloddio),” meddai’r Ymddiriedolwr Francis Bock, a ddywedodd fod y carthu yn angenrheidiol. Agorodd carthu Draig Ellicott 670 y gilfach gychod fel y gall busnes barhau heb ymyrraeth.

Dywedodd Bock fod rhai preswylwyr yn anhapus bod ardal y traeth wedi'i symud, ond fe'u hatgoffodd nad oedd y tafod tywod yn dwll nofio. Ychwanegodd erbyn y gwanwyn a'r haf nesaf, y bydd traeth hyd yn oed yn fwy yn ei le i drigolion ei fwynhau.

ffynhonnell: Seren East Hampton

Dechreuwch Eich Prosiect Carthu gydag Ellicott

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos