Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Ellicott 370HP® Dredge Readies Ar gyfer Gwaith 2021

An Carthu Dragon® Ellicott 370HP a phrynwyd dau bwmp atgyfnerthu Ellicott 10 ”yn ddiweddar gan Dane County, Wisconsin i’w defnyddio mewn ymdrech gwerth miliynau o ddoleri i leihau llifogydd ar hyd 5 llyn Yahara. Disgwylir i Dane County ddechrau gweithredu eu carthu a'u boosters sydd newydd eu caffael y flwyddyn nesaf.

Mae adroddiadau Prosiect Tynnu Gwaddod Cadwyn Llynnoedd Yahara wedi'i gynllunio i gynyddu llif y dŵr a lleihau'r risg o lifogydd. Dechreuodd y gwaith yn gynharach eleni ac ar hyn o bryd mae'n canolbwyntio ar ardaloedd rhwng Llynnoedd Monona a Waubesa, gyda'r afon yn dyfnhau 2 i 4 troedfedd unwaith y bydd y cam wedi'i gwblhau.

Bydd yr 2il gam, y disgwylir iddo ddechrau yn haf 2021, yn canolbwyntio ar ardaloedd i lawr yr afon o Lakes Waubesa a Kegonsa. Defnyddir y carthu 370HP i gael gwared ar waddod yn ystod y cam nesaf hwn o waith lleihau risg llifogydd.

Cyhoeddwyd cyllid ar gyfer cam 2 y prosiect gan Weithrediaeth Sirol Dane, Joe Parisi. Mae ei gyllideb ar gyfer 2021 yn cynnwys $ 6.5 miliwn ar gyfer adeiladu ail gam Llwybr Afon Yahara Isaf o Barc Sirol Camp Pysgod i Barc y Wladwriaeth Lake Kegonsa. Mae sawl menter gwella ansawdd dŵr wedi'u cynnwys yn y cynnig cyllidebol, gan gynnwys pont a llwybr pren y llwybr sy'n cysylltu Parc Sirol Lake Farm gyda Phentref McFarland, sydd wedi dod yn gyrchfannau teuluol ar gyfer y rhanbarth cyfan.

Mae swyddogion Sir Dane yn credydu “Sugno'r Muck”Am eu dealltwriaeth o pam mae carthu mor bwysig wrth gael gwared â gwaddodion ar gyfer lliniaru llifogydd. Yn ddiweddar, cwblhaodd prosiect Suck the Muck gam tynnu gwaddod ar hyd Token Creek, lle tynnwyd 20,000 tunnell o waddod llwythog ffosfforws. Fe wnaeth gwaith adfer ychwanegol leihau erydiad ar hyd y gilfach, gan arafu dychweliad gwaddod newydd yn y dŵr. Mae “Suck the Muck” yn parhau i dynnu ffosfforws o welyau afonydd sy'n bwydo i mewn i lynnoedd ardal.

“Mae fy nghyllideb 2021 yn blaenoriaethu mentrau sy’n gwella ansawdd ein dŵr mewn llynnoedd a nentydd ardal er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn hygyrch i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau,” meddai Parisi. “Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd a chymuned sy’n tyfu yn gofyn i ni addasu a chreu atebion newydd. Mae ein mentrau - p'un a ydyn nhw'n 'Suck the Muck,' y Rhaglen Gorchudd Parhaus, neu ein hymdrechion i gael gwared â gwaddodion ar hyd Afon Yahara - yn mynd i'r afael â'r heriau hyn yn uniongyrchol ac yn gweithio i warchod ein hadnoddau naturiol am flynyddoedd lawer i ddod. "

Darllenwch fwy: Waunakee Tribune

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos