Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Mae Carthwyr Ellicott yn Gwella Iechyd y Llyn

Defnyddiwyd dau garthu Ellicott ar gyfer y rhan garthu o brosiect Adfer Llyn Seminole yn Sir Pinellas, Florida. Gweithiodd y carthu - pen torrwr confensiynol Ellicott 670HP 14 ”a phen torrwr confensiynol Ellicott 370HP 10” - ar y cyd i gael gwared ar waddod organig cronedig a oedd wedi dirywio ansawdd dŵr y llyn.

Roedd y llyn 684 erw yn or-redeg â baw a oedd yn tagu'r maetholion o'r dŵr. Yr unig beth a allai oroesi oedd algâu, a oedd yn lladd pysgod y llyn. Er mwyn atal a gwrthdroi'r broblem, llechi oedd y rhan garthu o'r prosiect i gael gwared ar 900,000 llath giwbig o waddod dros 24 mis.

Prynodd Gator Dredging o Clearwater, FL y carthu, y gwnaethon nhw drosleisio'r “Jessie Marie II” (670 carthu Dragon®) a’r “Miranda Jo” (370 carthu Dragon®), a chwblhau’r prosiect yn hanner yr amser. Dechreuodd y carthu hydrolig yng Ngogledd Lobe y llyn gan symud ymlaen i'r De i gyffiniau Park Blvd.

Cyn i'r prosiect ddechrau, fe wnaeth Gator Dredging ragflaenu'r ardal trwy adeiladu ardal 27 erw lle gosodwyd y 900,000 llath giwbig o waddod organig. Yn y pen draw, mae'r sir yn bwriadu defnyddio'r ardal ar gyfer caeau chwaraeon hamdden neu lwybrau cerdded.

Carthu Ellicott a Ddefnyddir yn Seminole y Llyn

Mae carthu 670 Series Dragon® yn garthu sugno torrwr pen cludadwy sy'n hawdd ei gludo a'i ymgynnull. Mae'r carthu amlbwrpas hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw berchennog neu weithredwr carthu sydd am brynu llong sy'n syml i'w defnyddio. Defnyddir y 670 yn nodweddiadol ar gyfer prosiectau mordwyo mewn porthladdoedd bach, afonydd a phrosiectau carthu dyfrffordd fewndirol.

Carthu sugno torrwr amrediad maint bach yw carthu Cyfres 370 Dragon®, a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer carthu llynnoedd, cynnal a chadw marinas a sianeli llywio, cynnal a chadw camlesi, amddiffyn y traeth a'r arfordir ac adfer corsydd a gwlyptiroedd.

Mae Lake Seminole - yr ail lyn mwyaf yn Sir Pinellas - yn lle poblogaidd ar gyfer hamdden ac mae'r prosiect carthu hanfodol hefyd wedi gwella ansawdd dŵr y llyn at ddefnydd pobl.

ffynhonnell: Newyddion y Bae, Dredgewire

Dechreuwch Eich Prosiect Carthu gydag Ellicott

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos