Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Mae Allforion Ellicott yn dioddef: Dau garth 20 modfedd (500 mm) arall ar y ffordd i Bangladesh

Cafodd dau garthu Ellicott eu cludo i Bangladesh yn ddiweddar i barhau i gefnogi ymdrechion carthu’r wlad. Bydd carthion Dragon® Cyfres Ellicott 2070 (20-modfedd / 500 mm) yn ymuno â dwsinau o dreilliau eraill Ellicott 18 modfedd (450 mm) ac 20 modfedd (500 mm) sy'n ymwneud ar hyn o bryd â phrosiectau i gadw afonydd i lifo a pheryglon llifogydd yn y bae .

Er bod y flwyddyn ddiwethaf wedi gweld gostyngiad mewn masnach ryngwladol ar draws sectorau diwydiant a gwledydd oherwydd pandemig Covid-19, mae Bangladesh wedi parhau i fewnforio carthu ar gyfer ei hymdrechion carthu ledled y wlad. Mae gwlad Bangladesh wedi'i chwmpasu gan y delta afonydd mwyaf lle mae llanw yn y byd, wedi'i bwydo gan ddyfrffyrdd sy'n tarddu ym Mynyddoedd yr Himalaya.

Gyda phoblogaeth o oddeutu 165 miliwn, dibynnir yn fawr ar afonydd Bangladesh fel dull cludo ar gyfer pobl a nwyddau. Fodd bynnag, dim ond 60% o 8,700 km o ddyfrffyrdd mordwyol y wlad sy'n hygyrch yn ystod y tymor sych oherwydd mewnlifiad cyson y gwaddodiad. Mae carthion Ellicott yn gweithio i gadw'r dyfrffyrdd hyn ar agor a gellir eu canfod yn gweithredu yn llawer o brif afonydd Bangladesh.

Mae bron i draean o Bangladesh yn eistedd llai na 2 fetr uwch lefel y môr. Wrth i lefelau'r môr barhau i godi, a gwaddodi'n parhau i lenwi dyfrffyrdd sydd eisoes yn rhwystredig, mae'r bygythiad o lifogydd yn parhau; risg arall mae Bangladesh yn gweithio i liniaru'r defnydd o dreillwyr.

Y Gyfres 2070 Carthu pen torrwr y Ddraig yw'r dyluniad carthu 20 ”mwyaf modern yn y byd sy'n ymgorffori technegau dylunio byd-enwog Ellicott. Gellir cludo'r carthu cludadwy hwn mewn tryc i leoliadau mewndirol ac mae'n gallu carthu hyd at 50 ′ (15 m) gan ganiatáu i'r carthu weithredu mewn prif sianeli cludo. Dyluniwyd yr hull a'r deckhouse yn unol â Rheolau Dŵr Lloches Bureau of Veritas (BV) ac o'r herwydd mae'r carthu hwn yn addas ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau gan gynnwys carthu harbwr, carthu afon, adennill tir, a mwyngloddio tywod prosiectau.

Dechreuwch Eich Prosiect Carthu Afon gydag Ellicott

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos