Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com
2070 Carthu Draig Ellicott

Mae Carthu Ellicott yn Helpu i Ychwanegu 2,300 km o Ddyfrffyrdd Bangladesh

Mae prosiectau carthu wedi ychwanegu 2,300 cilomedr ychwanegol o ddyfrffyrdd mordwyo at system afon Bangladesh dros y blynyddoedd diwethaf.

yn 2012, yn dilyn menter garthu llywodraeth Bangladesh o'r newydd, Ellicott dechreuodd gyflenwi carthu i Awdurdod Cludiant Dyfrffordd fewndirol Bangladesh (BIWTA) a Bwrdd Datblygu Dŵr Bangladesh (BWDB). Yn ystod y degawd diwethaf, mae'r ddau sefydliad llywodraethol hyn wedi prynu 32 o garthion, y mae dros hanner ohonynt yn dreilliau Ellicott. Mae hyn yn cynnwys cymysgedd o Dragon® Cyfres 1270 18-modfedd Dragon®, Cyfres 1870 20-modfedd Dragon®, a threillwyr Super Dragon ™ 3870 modfedd 26 Cyfres.  Cyflenwyd y carthu brand Ellicott® cyntaf i lywodraeth Bangladesh, a elwir yn Ddwyrain Pacistan ar y pryd, ym 1963.

Yn cael ei ystyried fel y dull lleiaf drud ar gyfer cludo cargo a phobl, mae dyfrffyrdd yn hanfodol i Bangladesh, sy'n cael ei gwmpasu gan y delta afon fwyaf yn y byd lle mae llanw'n bennaf. Mae bron i 30% o'r wlad yn eistedd llai na 2 fetr uwch lefel y môr, ac wrth i lefelau'r môr godi, mae gwaddodiad yn llenwi'r dyfrffyrdd, gan arwain at glocsio a llifogydd.

Carthu 20 modfedd Ellicott Dragon® yn y llun uchod

Yn fwyaf diweddar, urddwyd deg (10) uned Ellicott ar Fai 6 gan y Prif Weinidog Sheikh Hasina. Yn y digwyddiad urddo, cychwynnodd y Prif Weinidog dros 100 o gychod morol gan gynnwys treillwyr sugno torrwr Ellicott.  Mae'r unedau Ellicott newydd yn ymuno â llawer o garthwyr preifat sy'n gweithio ledled Bangladesh.

Roedd y digwyddiad yn ddathliad o allu carthu newydd y llywodraeth ond roedd hefyd yn gyfle i wneud sylwadau ar hanes hir carthu ym Mangladesh. Tad y Prif Weinidog, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, oedd Prif Weinidog sefydlu cyntaf Bangladesh ac yn y 1970au daeth â saith (7) carthu i Bangladesh; gan gynnwys ychydig o garthion brand Ellicott®. Ychwanegodd y Prif Weinidog Hasina nad oedd carthu ym Mangladesh erioed yn cael ei ystyried gan y rhai mewn grym rhwng 1975 a 1996.

Oherwydd y diffyg cynnal a chadw, adeiladu a gwaddodi naturiol hwnnw, gall llywio dyfrffordd ym Mangladesh fod yn anodd. Gyda chymorth Ellicott Dredges, erbyn hyn mae gan Bangladesh 5,900km o ddyfrffyrdd hygyrch yn ystod y tymor sych, i fyny o ddim ond 3,865km yn 2005.

Carthu Ellicott 2070 Dragon® ar waith ym Mangladesh

Gan ddeall buddion carthu, mae'r Prif Weinidog wedi dyrannu cyfalaf sylweddol i amddiffyn sefyllfa unigryw Bangladesh. Amlygodd fod angen 500 o garthion ar y wlad ar hyn o bryd ar gyfer llywio, adfer tir a rheoli llifogydd.

Y llywodraeth Cynllun Delta 2100 yn hybu'r agenda garthu hon ac yn sicrhau dyfodol adnoddau dŵr a'i nod yw lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd a thrychinebau naturiol. Wedi'i gymeradwyo ym mis Medi 2018, mae'n gynllun tymor hir sy'n ymgorffori'r newidiadau a'r ymyrraeth sydd eu hangen i wneud Delta Bangladesh yn ddiogel, yn llewyrchus ac yn gallu gwrthsefyll yr hinsawdd erbyn 2100.

ffynhonnell: newyddion tbs

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos