Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Carthu at Ddiben Bodlon

Yn y diwydiant carthu lle gall ceisiadau amrywio o gloddio tywod/graean, i ddefnyddio mewn porthladdoedd, harbyrau, dyfrffyrdd, a hyd yn oed ar gyfer adfer arfordirol, rydym yn dod o hyd i achos diddorol iawn lle mae carthu wedi cyfrannu at gyflenwi dŵr glân i'r rhanbarthau o Puerto Rico. Mae Puerto Rico wedi wynebu digofaint sawl corwynt dros y degawdau diwethaf ac yn enwedig gan Gorwynt Maria, sydd wedi cyfrannu at y symiau cynyddol o waddod yn un o'r cronfeydd dŵr pwysicaf yn Puerto Rico.

Y gronfa hon yw ffynhonnell y cyflenwad dŵr i wahanol ranbarthau ledled y wlad. Fel y crybwyllwyd, dros y degawdau diwethaf, mae'r nifer o ddigwyddiadau corwynt wedi arwain at gynnydd mewn adeiladu gwaddod yn y gronfa ddŵr hon yn Arecibo. O ganlyniad, mae'r gronfa ddŵr wedi colli 70% o'i chynhwysedd dŵr. Mae hyn yn newyddion drwg i'r rhanbarthau cyfagos gan fod hyn yn lleihau'n sylweddol faint o ddŵr y gellir ei hidlo.

Dyma lle daeth yr Ellicott Dredge i chwarae. Yn hwyr yn 2021, cafodd yr Ellicott® 670 Dredge ei gludo i Puerto Rico lle dechreuodd cwmni lleol dynnu'r gwaddod yng nghronfa ddŵr Arecibo. fesul contract gyda (Awdurdod Traphont Ddŵr a Charthffosydd Puerto Rico), endid y llywodraeth sy'n gyfrifol am reoli dosbarthiad gwaith cynnal a chadw dŵr a charthffosiaeth. Hyd at y pwynt hwn, mae cyfanswm o 70,000 m3 wedi'i dynnu o'r gronfa ddŵr. Yn ôl y cyflenwr lleol, y cynllun yw adfer gallu'r gronfa ddŵr i 100% erbyn diwedd y prosiect hwn. Mae'n bwysig nodi bod carthu 670 pwerus a dibynadwy Ellicott gyda 800 HP a dyfnder cloddio hyd at 42 troedfedd wedi'i gyfarparu'n dda ar gyfer prosiect fel hwn.

Mewn byd sy'n cael ei yrru gan fasnachol lle mae prosiectau carthu yn arwain at ddiweddglo proffidiol, canfyddwn yn yr achos hwn nad elw yw un o'r sbardunau yma ond adfer yr angen am ardaloedd cyfagos Arecibo. Gyda chymorth carthu cadarn a gwydn Ellicott® 670, mae'n ymddangos nad oes problem

cwblhau'r gwaith o gael gwared ar y rhan fwyaf os nad y cyfan o'r gwaddodion yn y gronfa ddŵr yn yr ychydig flynyddoedd nesaf. Unwaith y bydd y gwaddod wedi'i dynnu, y cynllun uniongyrchol fydd adennill cynhwysedd y gronfa ddŵr er mwyn parhau i gynnal y cyflenwad dŵr yfed. Bydd y prosiect yn hir, ond bydd y canlyniad yn brofiad gwerth chweil i bawb dan sylw.

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos