Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Ellicott Carthu ar Arfordir Periw

Mae Ellicott® yn parhau i chwarae rhan fawr wrth ddarparu carthion o safon i gwsmeriaid ledled y byd. Yn 2019, darparwyd carthu Cyfres Ellicott® 670 i Marina Coast Peru ar gyfer adeiladu marina a fydd yn rhan o gyrchfan traeth yn y dyfodol yn nhref Máncora ar arfordir gogleddol Periw. Mae Mancora yn lleoliad gwych ar gyfer marina, mae'r dyfroedd alltraeth yn yr ardal hon ymhlith y cyfoethocaf yn y byd ac yn ddelfrydol ar gyfer pysgota gêm fawr.

Mae'r Cefnfor Tawel yn enwog am ei ymchwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, a dyna'r prif reswm pam y penderfynodd dylunwyr y marina leoli ei brif fasn yn fewndirol a'i warchod gan forgloddiau. Ar gyfer adeiladu basn y marina, bydd angen tynnu cyfanswm o 800,000 metr ciwbig o dywod. Mae cam olaf y prosiect carthu yn cynnwys cysylltu'r basn â'r cefnfor a chreu sianel lywio.

Carthu Ellicott® 670 yw'r ateb perffaith ar gyfer Marina Coast. Mae'r Ellicott 670 yn garthu cadarn ac amlbwrpas iawn. Gyda phŵer gosodedig o 715HP, pwmp carthu 14” a 100HP o bŵer torri, mae'r 670 yn beiriant pwerus ond cludadwy. Mae'r Ellicott® Carthu i'w weld yn y fideo yn tynnu deunydd o ardal fewndirol y marina, yn carthu ar ddyfnder o 4 metr ac yn gollwng deunydd 1.2 cilometr i ffwrdd. Er mai dim ond 4 metr o ddyfnder carthu sydd ei angen ar gyfer y prosiect hwn, gall y model hwn o'r carthu 670® gloddio hyd at 10 metr, a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer prosiectau yn y dyfodol hefyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae carthion Ellicott yn adnabyddus am eu dyluniad cadarn sy'n caniatáu iddynt weithio mewn ystod eang o amodau. Yn ogystal, mae'r llusgrwydi hyn i fod i weithredu 24/7. Profodd y carthu hwn ei hun gan fod y prosiect angen gweithredu'r carthu 8 awr y dydd, 6 diwrnod yr wythnos, gyda gwyntoedd hyd at 35 cilomedr yr awr a dan amodau llaith. Mae'r carthu hyn hefyd yn gallu carthu amrywiaeth o wahanol fathau o ddeunydd yn amrywio o dywod mân iawn i ddeunydd mwy trwchus fel tywod bras a graean. Ar gyfer y prosiect hwn, tywod bras yw'r rhan fwyaf o'r deunydd na fu'n broblem i'r carthu.

Mae defnyddio carthu yn lleihau neu hyd yn oed yn dileu'r angen am offer symud pridd traddodiadol, o ystyried y gall un carthu dynnu a chludo deunydd trwy bibell. Mae cynnal a chadw yn ffactor allweddol arall yn y prosiect hwn gan y bydd angen cynnal a chadw'r sianeli mordwyo ynghyd â'r marina mewndirol o bryd i'w gilydd i gynnal y dyfnder carthu 4 metr gofynnol. Bydd y carthu cludadwy hwn yn caniatáu ar gyfer cynnal a chadw cyfnodol effeithlon ac effeithiol, fel hyd yn oed unwaith y bydd y prosiect cychwynnol wedi'i gwblhau, bydd y carthu yn parhau i ddangos ei werth.

Bydd carthu Ellicott® yn parhau i fod yn rhan hanfodol o brosiect Arfordir Marina Periw hyd yn oed ar ôl i'r marina gael ei adeiladu. Mae prosiect Arfordir y Marina yn cynnwys adeiladu condominiums, gwestai, parthau masnachol gyda chanolfannau siopa, bwytai, marchnadoedd, ac ati yn ogystal â'r clwb cychod hwylio a chyfleusterau cychod hamdden. Bydd y prosiect hwn yn cynyddu twristiaeth, gweithgareddau cychod, ac yn rhoi hwb i'r economi leol. Y bwriad yw i'r marina fod yn weithredol erbyn 2024. Mae'r cynlluniau ar gyfer y gyrchfan newydd hon yn uchelgeisiol ond bydd y canlyniadau terfynol yn drawiadol. Mae Ellicott yn falch o fod yn rhan o'r prosiect hwn a bydd yn parhau i ddarparu cefnogaeth i dîm Marina Coast Periw.

 

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos