Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Ellicott 670 Carthu Yn Cefnogi Ymgyrch Olew yn Nigeria

Mae carthion Ellicott wedi'u cyflenwi i dros 100 o wledydd ledled y byd, gan gynnwys gwledydd ar gyfandir Affrica. Mae carthu Ellicott 670 ar waith ar hyn o bryd ger Gorsaf Llif olew a nwy Olero sy'n eiddo i Chevron, sydd wedi'i lleoli ar Afon Edo Delta, yn nhalaith Delta Nigeria.

Mae'r diwydiant olew a nwy yn rhan bwysig iawn o economi Nigeria gan ei fod yn cyfrif am 7.5% o CMC y wlad a thros 95% os yw refeniw allforio Nigeria. Yn ogystal, Nigeria yw prif gynhyrchydd olew Affrica, a'r unfed cynhyrchydd olew ar ddeg mwyaf ledled y byd. Mae dinasyddion Nigeria yn cael eu cyflogi trwy'r sector olew a nwy, sydd eto'n profi ei bwysigrwydd. Mewn persbectif eang, mae'r prosiect carthu hwn yn fuddiol mewn sawl agwedd wahanol.

 

Mae carthu Ellicott 670 yn cynnal a chadw sianel fordwyo, i ddarparu ar gyfer y drafft o longau gwasanaeth Chevron, sy'n disodli piblinell olew 18” yn yr ardal. Lled gofynnol y sianel hon yw 50m, ynghyd â dyfnder gofynnol o 3m. Yn ôl perchennog presennol y carthu, “Mae'r carthu yn effeithlon iawn, yn gadarn, yn hyblyg ac yn arw. Mae’n beiriant pwerus a chludadwy iawn.” Mae gan garthu Ellicott 670 bwmp 14”, cyfanswm pŵer gosodedig o 715 HP, a'r gallu i garthu ar 12.8m o ddyfnder. Heb amheuaeth, Carthu Ellicott 670 yw'r ateb perffaith ar gyfer y prosiect hwn.

 Mae'r carthu yn gollwng y deunydd mewn man gwaredu sy'n cynnwys system trap hidlo. Mae'r system hon yn galluogi dŵr ffo wedi'i hidlo yn ôl i'r corff dŵr. Yna mae'r pridd llifwaddodol wedi'i garthu, sy'n llawn maetholion yn cael ei ddefnyddio gan ffermwyr lleol fel gwrtaith pridd. Mae Ellicott Dredges wedi'u cynllunio gyda'r gallu i bwmpio a gollwng deunydd yn bell. Ar gyfer y prosiect hwn, dim ond 100m i ffwrdd oedd y pellter rhyddhau, sy'n dasg hawdd i'r carthu.

Mae carthu Ellicott 670 yn parhau i weithredu yng Ngorsaf Llif Olero ac erbyn diwedd y prosiect, bydd 100,000 metr ciwbig o ddeunydd yn cael ei symud o'r safle. Fel y dangosir, mae'r carthu nid yn unig yn cynnal a chadw'r sianel, ond hefyd yn darparu ateb i'r ffermwyr lleol. Ni waeth ble nac ym mha amodau, bydd Ellicott bob amser yn ffynhonnell ddibynadwy ar gyfer prosiectau carthu.

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos