Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Carthu yng Ngorllewin Affrica: Ellicott yn Darparu Ateb i Lifogydd Benin

Dros y degawd diwethaf, mae sawl carthu Ellicott® wedi bod yn gweithredu yn Benin ar wahanol fathau o brosiectau gan gynnwys atal llifogydd, cynnal a chadw afonydd, a chloddio tywod. Mae'r angen am garthu yng Ngorllewin Affrica yn parhau'n uchel wrth i sawl cymuned ddod i gysylltiad ag effeithiau datblygiad arfordirol gwael lle mae erydiad a llifogydd yn amlwg. Mae llifogydd yn parhau i fod yn broblem yn enwedig yn Benin wrth i filoedd o gartrefi gael eu dinistrio yn y degawd diwethaf.

Yn 2019, darparodd Ellicott® Dredges Dredge 370-42 i'r contractwr Carthu o Orllewin Affrica Logistics and Assistance. Byddai'r carthu yn cael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o weithgareddau gan gynnwys adfer gwlyptiroedd, atal llifogydd, ac adeiladu morgloddiau. Ariannwyd y prosiect carthu hwn a elwir yn Raglen Buddsoddi Gwydnwch Ardaloedd Arfordirol Gorllewin Affrica (WACA), gan Fanc y Byd.

Mae'r carthu 370-42 (Llun a ddangosir ar y chwith) a ddarparwyd i Benin yn gweithredu ar Afon Mono i helpu i atal llifogydd. Un pwrpas penodol i’r carthu yw ailgyfeirio’r rhan o Afon Mono oddi wrth ffyrdd sydd wedi erydu dros amser er mwyn atal llifogydd. Yn ogystal, defnyddiwyd y carthu i gael gwared â malurion o gors. wedi'i leoli y tu allan i Bopa, Benin sydd wedi dioddef llifogydd sawl gwaith oherwydd glaw trwm. Mae'r llifogydd wedi bygwth llawer o bobl leol sydd gerllaw. Ar ôl i'r deunydd gael ei garthu, caiff ei ddefnyddio wedyn ar gyfer adennill tir yn y cymunedau cyfagos y mae llifogydd yn effeithio arnynt. Mewn un enghraifft, plannwyd coed hefyd i arafu'r broses erydiad.

Mae model Ellicott® 370-50 (llun ar y dde) yn gweithredu ychydig y tu allan i Cotonou, Benin ar safle chwarel yn cloddio tua 1,500 metr ciwbig o dywod y dydd. Defnyddir y tywod ar gyfer adeiladu ffyrdd yn yr ardal. Ar gyfer carthu llai, mae'r addasiad ysgol 50 troedfedd yn gwneud y 370 yn arf hyd yn oed yn fwy effeithiol ar gyfer carthu dyfnach ar afonydd, llynnoedd a hyd yn oed porthladdoedd bach. Ynghyd â llusgrwydi Ellicott 370, mae sawl 670 o garthu wedi bod yn gweithredu ar sawl chwarel dywod ledled y rhanbarth at ddiben cyflenwi tywod ar gyfer adeiladu ffyrdd.

Mae mwy o newyddion da i ranbarth Gorllewin Affrica wrth i Fanc y Byd gymeradwyo $246 miliwn mewn cyllid ar gyfer y prosiect WACA a fydd o fudd i Gambia, Ghana, Guinea-Bissau wrth reoli erydiad arfordirol, llifogydd a llygredd, Mae'r angen am garthu yn Affrica yn parhau. amlwg o ystyried y cyllid a gymeradwywyd yn ddiweddar gan Fanc y Byd, a bydd Ellicott yn parhau i gefnogi gwledydd Affrica ar gyfer y prosiectau hyn.

 

 

Categorïau Newyddion ac Astudiaeth Achos