Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Fideos Carthu wedi'u hanimeiddio

Ellicott® carthu pen torrwr ar gael mewn amrywiaeth o feintiau a dyfnderoedd cloddio. Mae eu dyluniad dyletswydd trwm yn sicrhau oes cynnyrch hirach ac enillion uchel ar fuddsoddiad.

Yr Ellicott's Swinging Dragon® mae carthion yn ddelfrydol ar gyfer marinas, dyfrffyrdd cul, a phrosiectau adfer gwlyptir. Mae ein carthion ysgolion siglo yn syml i'w gweithredu, yn effeithlon, ac yn gludadwy un-lori. 

Mae ystod eang o opsiynau trin deunyddiau ar gael ar gyfer gwaredu deunyddiau a garthwyd. Mae opsiynau o'r fath yn cynnwys Systemau Dad-ddyfrio Mecanyddol ar gyfer gwaddodion, Safleoedd Lleoli Deunydd Carthu i gynnwys deunyddiau wedi'u pwmpio, systemau Rhyddhau Agored ar gyfer pwmpio deunyddiau yn uniongyrchol ar y lan, a Thiwbiau Dad-ddyfrio i gadw solidau.

Mae Carthu Ellicott Dragon® yn ddefnyddiol yn clirio cilfachau a harbyrau. Gall cronni tywod rwystro sianeli rhag traffig cychod yn llwyr. Gellir defnyddio Carthu Ellicott Dragon® i glirio sianeli mewnfa. Ar ôl carthu'r sianel, gall cychod lywio'n ddiogel.

Mae gan garthu hydrolig nifer o fuddion dros gloddio mecanyddol. Er enghraifft, mae carthu hydrolig yn gyfle i gael llai o lafur, llai o ynni ac allyriadau, llai o gostau cyfalaf, a chostau cynnal a chadw is. Hefyd, mae carthu hydrolig yn caniatáu trosglwyddo'n uniongyrchol i'r ffatri brosesu, sy'n lleihau ail-drin deunydd.

Animeiddiad Cerbydau Spud

Mae ychwanegu system cludo sbud yn cynyddu cyfanswm lled swing gweithredol y carthu ac yn gwella cynhyrchiant cyffredinol carthu trwy ganiatáu i'r gweithredwr wneud sawl cynnydd cyn gorfod ail-leoli'r sbud gweithio. Gellir paru ein cerbydau spud wedi'u haddasu gydag unrhyw un o'n carthion.