Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Carthu Adfer Arfordirol

Adferiad Arfordirol

Mae amddiffyn ac adfer traethau ac adfer tir yn hanfodol i amddiffyn ein hadnoddau naturiol. 

Mae creu tir newydd ac adfer tiroedd llifogydd yn gyffredin ledled y byd ar gyfer datblygu eiddo tiriog ac ar gyfer ailsefydlu ardaloedd sydd wedi'u difrodi gan strom. Defnyddir carthion Ellicott i bwmpio dŵr tywod a thraethlin yn ôl i'w leoliad gwreiddiol. 

Mae Ellicott yn cynnig sawl model carthu sy'n boblogaidd ar gyfer prosiectau carthu arfordirol. Bydd ein tîm gwerthu gwybodus yn gweithio gyda chi i nodi'r offer sy'n gweddu orau i anghenion eich prosiect.

Cysylltwch â Ni Am Eich Anghenion Carthu

Carthu Super Dragon ™
26 ”/ 650 mm

Adfer Traeth

Nid oes unrhyw fam-natur yn atal bwyta i ffwrdd ar draethau ac arfordiroedd ein planed. Yn draddodiadol mae erydiad traeth yn digwydd o ganlyniad i gylchoedd llanw, ceryntau, tonnau a thywydd garw. Mae traethau sydd wedi'u hadfer trwy garthu wedi'u cynllunio i amddiffyn cymunedau lleol rhag difrod storm a chadw gofod hamdden ar y traeth.

Defnyddir ein fflyd o garthion i helpu i reoli dyfnder sianeli ac adfer traethau cymunedol ledled y byd mewn lleoliadau fel Traeth Fuller Street yn Edgartown, Massachusetts (UDA) a Chilfach Afon San Antonio, Buenaventura, Colombia.

Adfer Tir ac Adeiladu Ynys

Wrth i'r farchnad fyd-eang barhau i dyfu ac ehangu mae mwy a mwy o bobl yn mudo ac yn ymweld â lleoliadau arfordirol cyfagos fel Bae Apollo, Melbourne, Awstralia, a Thraeth Matira, mae Bora Bora yn cynhyrchu angen sylweddol am brosiectau carthu adfer tir.

Mae'r broses garthu adfer tir yn cynnwys tynnu tywod, clai neu graig o lawr y cefnfor ac yna gosodir yr elfennau i ffurfio tir newydd yn rhywle arall. Trwy gydol hanes Ellicott, rydym wedi bod yn rhan o brosiectau adfer tir mawr sydd wedi helpu i gryfhau Porthladd Los Angeles, California (UDA) a Port Said, Cario, yr Aifft.

Rheoli Llifogydd

Mae cymdogaethau sy'n ffinio ag afon yn agored i lifogydd blynyddol yn ystod y tymor glawog. Os na chaiff afon neu ddyfrffordd ei rheoli'n iawn, bydd silt, tywod a malurion yn cronni'n raddol gan achosi i dagfa ffurfio. Pan fydd glawiad sylweddol yn digwydd, mae'r dagfa yn cyfyngu afon, camlas, neu ddyfrffyrdd, y gallu i ddarparu dŵr sy'n llifo'n naturiol gan achosi i lefelau dŵr godi a llifogydd ddigwydd.

Mae prosiectau carthu atal afonydd a llifogydd yn gweithio i gynnal dyfnder y sianel, a defnyddir eraill i liniaru llifogydd. Mae rhai prosiectau sy'n gysylltiedig â llifogydd yn gofyn am gael gwared â deunyddiau halogedig.

Astudiaethau Achos