Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Argaeau a Diddymu

Argaeau a Diddymu

Mae cael gwared â silt, tywod a graean, o'r tu ôl i argae a ger ei gymeriant yn hanfodol ar gyfer gweithrediad effeithlon y system cynhyrchu pŵer.

Mae cronni gwaddodiad yn lleihau cynhyrchiant trydan argae a chyfaint dŵr yn y pen draw yn gofyn am garthu i reoli gweithrediad effeithlon. Mewn cronfeydd dŵr, gall gwaddod sy'n erydu adeiladu'n araf ac achosi problemau storio dŵr dwys ac ansawdd dŵr. 

Mae adroddiadau Cyfres Ellicott 670M carthu Dragon® ac Cyfres 870JD Jet Dragon® Mae carthu yn garthion sugno pen torrwr cludadwy sy'n ddelfrydol ar gyfer prosiectau cynnal a chadw cylchol i gael gwared â silt, tywod a graean o'r tu ôl i argaeau, cronfeydd dŵr a morgloddiau.

Cysylltwch â Ni Am Eich Anghenion Carthu

Cynnal a Chadw Argaeau Hydro

Mae defnyddio carthu i gael gwared â silt, mân, tywod, graean, a malurion eraill o'r tu ôl i argae ac o amgylch ei gymeriant tebyg i strwythur fel Argae Hoover yn Las Vegas, Nevada (UDA) neu Argae Rappode yr Almaen yn swyddogaeth hanfodol sy'n sicrhau gweithredu system cynhyrchu pŵer argae yn effeithlon a chyflenwad lefel dŵr priodol.

Carthu Cronfeydd Dŵr

Mae llif naturiol dŵr yn aml yn achosi'r angen i dreillio cronfeydd yn aml mewn lleoedd fel Guatemala neu Singapore. Yn ogystal â charthu halen neu raean mewn pyllau glo, mae carthu cronfeydd dŵr yn un o'r mathau o garthu sy'n cael ei ymarfer amlaf. Mae cronfeydd dŵr yn darparu pyllau o ddŵr yfed i bobl ym Malaysia a phwer i frodorion yn Uganda ymhlith lleoedd eraill ledled y byd.

Mae cost carthu i warchod cronfa ddŵr bron yn talu amdano'i hun oherwydd y ffaith syml bod cronfeydd dŵr hefyd yn ffynhonnell fwyd naturiol ac yn gynefin i lawer o blanhigion ac anifeiliaid byw. Mae erydiad naturiol, llygredd dŵr, a datgoedwigo i gyd yn cyfrannu at glocsio cronfeydd dŵr gyda silt a sbwriel arall sy'n bygwth yr adnoddau naturiol hyn. Mae carthu yn weithgaredd cynnal a chadw mawr ei angen ar gyfer cronfeydd dŵr ledled y byd.

Cynnal a Chadw Morglawdd

Er eu bod yn llai o faint yn nodweddiadol, mae angen cynnal a chadw rheolaidd ar forgloddiau i sicrhau cynhyrchu capasiti a phwer. Mae carthion sugno torrwr bach a chanolig Ellicott yn ddelfrydol ar gyfer y prosiectau maint hyn - yn enwedig y rhai mewn lleoliadau anghysbell lle nad yw'n bosibl cludo darnau mawr o offer.

Astudiaethau Achos